Prowadzimy kompleksowe prace rozbiórkowe i wyburzeniowe, wraz z zabraniem lub przekruszeniem powstałego w wyniku rozbiórki gruzu lub złomu, niwelujemy teren po pracach rozbiórkowych i przygotowujemy tereny pod budowę. Posiadamy doświadczenie w wyburzeniach hal produkcyjnych i magazynowych, budynków mieszkalnych oraz rozbiórek torowisk i dróg.

Dysponujemy pełnym parkiem maszynowym do tego rodzaju prac, posiadamy kruszarki, ładowarki, koparki, osprzęt do koparek typu szczęki kruszące oraz młot, transport wraz z wymaganymi zezwoleniami na przewóz odpadów pochodzących z rozbiórek.

Prace rozbiórkowe i wyburzeniowe wraz z kruszeniem gruzu, a także niwelacje i przygotowanie terenów pod budowę prowadzimy na terenie całej Polski.

Z dumą informujemy, iż środowisko naturalne nie jest nam obojętne i opracowaliśmy specjalne procedury na potrzeby realizacji decyzji zezwalającej na przetwarzanie, transport i zbieranie odpadów pochodzących z budowy remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę o ziemię z terenów zanieczyszczonych). Posiadamy zezwolenie na transport, zbieranie i przetwarzanie odpadów z grupy 17.

Swoim klientom ferujemy korzystne warunki rozliczenia.